Pro budoucí prvňáčky

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/ 2023

Vážení rodiče,

níže zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/ 2023.

Zápis – přijatí žáci

Budoucí třídní učitelka paní Mgr. Aneta Janovcová Vás zve 6.6. 2022 od 15:00 hod na informativní schůzku týkající se pomůcek, učebnic, metod výuky a organizace prvních dní nového školního roku.