• Zaměření na AJ a ekologii

  • Výuka AJ od 1. třídy

  • Rodilý mluvčí

  • IT od 4. ročníku (září)

  • Nové IT vybavení

  • Keramický ateliér

  • 5 samostatných tříd
  • Nové multifunkční hřiště

  • Družina od 6:30 do 17:00

AKTUALITY

 Vážení rodiče,

 Ráda bych Vás informovala o současné epidemické situaci na škole a jejím následném řešením.

 Již měsíc probíhá na naší škole dobrovolné testování dětí antigenními a PCR testy. V pondělí proběhlo povinné screeningové testování. Odhalilo jednu   pozitivitu. Následně je od dnešního dne na týden v karanténě 4. ročník. Již od zítřka je zajištěno online vyučování, a tak věřím, že bude vše bez problémů.

 V zásobách školy jsou ještě antigenní testy na dvoje testování. Budou použity v pondělí 15.11. a 22.11. Testovat se bude ráno v rozmezí 7,00 -7,50 hod.   Přesné časy pro konkrétní třídy budou sděleny třídními učitelkami.

 Z důvodu porušení smlouvy skončila naše škola spolupráci s testovací firmou PETONA. Jak jsem již zmínila, zatím budeme využívat testů ze školních   zásob.  Pokud byste potom projevili zájem i nadále v testování pokračovat, zajistím firmu jinou. Testy by byly opět hrazeny z Vašeho zdravotního   pojištění.  Během čtrnácti dnů Vám pošlu nabídku. Na Vás pak bude, zdali jí využijete.

  Jakékoliv dotazy volejte na školní číslo 731 917 171 v odpoledních hodinách.

  Přeji Vám všem pevné nervy a ještě pevnější zdraví.

Eva Šafáriková

Kdo jsme

Jsme malotřídní škola s rodinnou atmosférou ležící v blízkosti veltrubského lužního lesa. Díky malému počtu dětí ve třídách se jim můžeme individuálně věnovat. Vedeme je k lásce a respektu k přírodě, ke druhým i k sobě samým.

Přestože jsme malotřídní škola (1.-5.), nemáme spojené ročníky.

Maximální péči věnujeme anglickému jazyku, proto začínáme s povinnou výukou již od 1. třídy. Na výuce angličtiny se podílí také rodilý mluvčí. Spolupracujeme s jazykovou školou LEVL v Kolíně. 

Výuku informatiky od 4. ročníku připravujeme již od letošního září. Třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi. Jsme klasická škola, která uplatňuje prvky lesní pedagogiky.

Družina je pro děti otevřená od 6:30 do 16:30 (v případě zájmu ze strany rodičů možno do 17:00). Na zahradě je nové multifunkční hřiště, nový altán na venkovní výuku a keramický ateliér. Rádi sportujeme a pobýváme co nejvíce venku. Nabízíme mnoho zájmových aktivit.

Spolupracujeme se známým psychologem PhDr. Janem Svobodou. Zajišťujeme logopedickou péči. 

Video-prohlídka školy

Jsme součástí těchto projektů

A

Fotogalerie

Facebook školy

Kontaktujte nás se svými dotazy

11 + 10 =