• Zaměření na AJ a ekologii

  • Výuka AJ od 1. třídy

  • Rodilý mluvčí

  • IT od 4. ročníku (září)

  • Nové IT vybavení

  • Keramický ateliér

  • 5 samostatných tříd
  • Nové multifunkční hřiště

  • Družina od 6:30 do 17:00

AKTUALITY

Preventivní antigenní testování 

  Vážení rodiče, 

  ve dnech 3. 1. 2022 a 6. 1 .2022 bude před začátkem vyučování ( 7:00- 7:30) probíhat antigenní testování všech žáků naší školy. Více informací naleznete v odkazu. V    případě dotazů kontaktujte své třídní učitelky.

  priloha_982681680_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4-1

 

 

     

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA VE DNECH 20.-22. 12. 2021

   Vážení rodiče,

  vzhledem k současné epidemické situaci vyhlašuji na dny 20.- 22.12. ředitelské volno pro žáky naší školy.

  Předchozích doporučení na vyhlášení ředitelského volna v minulých měsících naše škola nevyužila, a tak výuka probíhala i přes složité dodržování organizačních a      hygienických opatření. Ovšem za situace, kdy budou děti bez osobního kontaktu od 18.12. do 2.1. a může tak dojít k přerušení možného pokračování infekce               koronavirem, považuji v tomto případě vyhlášení ředitelského volna za smysluplné.

  Naše škola dodržuje velmi pečlivě všechna hygienická opatření a je ve stálém kontaktu s KHS v Kolíně. Jako v jedné z mála škol jsme začali pravidelné testování PCR    i ATG testy již od října. Zavedli jsme separované ranní družiny i oddělené stravování žáků po jednotlivých třídách, aby se v maximální míře zabránilo kontaktu dětí. I    přes tato důrazná opatření došlo v současné době opět k vyhlášení karantény v jedné ze tříd. Za této situace je tedy vyhlášení ředitelského volna pro žáky       správným   krokem. V příštím týdnu tak bude moci proběhnout ve školní budově celková dezinfekce chemickými prostředky a ozonem.

 

  Děkuji Vám všem za pochopení situace a součinnost. Případné dotazy směřujte na třídní učitelky.

  Eva Šafáriková

    

AKTUALITY

Povinné testování žáků ve školách


 Pravidla a doporučení

  Plošné testování žáků opět probíhá v celé ČR.

  Testování proběhne 6. prosince a poté se bude opakovat každé pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne).

  Testování se týká žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední          školy.

  (s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení)

  Testovat se budou žáci, kteří nemohou doložit některou z podmínek O-N-T jiným způsobem.

  Pokud se dítě, které spadá do této kategorie nenechá otestovat v rámci screeningového testování otestovat:

   – musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li         dodržet rozestup 1,5 m. V případě dětí do 15 let postačí rouška. Nemusí ho také mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky výjimka                 v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení,

   – nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu)                                                                                                                                                             

   – nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m                                                                                                                                                                                                         

   – používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je)                                                                                                                                                                                                   při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m.

   V případě pozitivního výsledku jej škola oznámí zákonnému zástupci, vydá žákovi potvrzení, oddělí jej od ostatních žáků, než jej vyzvedne zákonný zástupce. Dále je     potřeba zákonným zástupcem kontaktovat praktického lékaře dítěte. Následně je potřeba provést konfirmační RT-PCR test.

   Přestože nadále v některých zařízení platí zpřísněná hygienická pravidla pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností             O-N-T, při návštěvě:                                                                                                                                                                                                                                                                   – zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.                                                                                                                                             

   – tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.                                                                                                                                                                       

   – zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků                                                                                                                                                         koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení                                                                                                                                                                                      —       ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

   A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

   To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

   Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno.

 

 

  

    

AKTUALITY

                                 Vážení rodiče, z důvodu zdražování cen potravin, dojde ke zvýšení ceny stravného. Vyšší cena stravného bude platná od 1.1. 2022

  

AKTUALITY

 Vážení rodiče,

 Ráda bych Vás informovala o současné epidemické situaci na škole a jejím následném řešením.

 Již měsíc probíhá na naší škole dobrovolné testování dětí antigenními a PCR testy. V pondělí proběhlo povinné screeningové testování. Odhalilo jednu   pozitivitu. Následně je od dnešního dne na týden v karanténě 4. ročník. Již od zítřka je zajištěno online vyučování, a tak věřím, že bude vše bez problémů.

 V zásobách školy jsou ještě antigenní testy na dvoje testování. Budou použity v pondělí 15.11. a 22.11. Testovat se bude ráno v rozmezí 7,00 -7,50 hod.   Přesné časy pro konkrétní třídy budou sděleny třídními učitelkami.

 Z důvodu porušení smlouvy skončila naše škola spolupráci s testovací firmou PETONA. Jak jsem již zmínila, zatím budeme využívat testů ze školních   zásob.  Pokud byste potom projevili zájem i nadále v testování pokračovat, zajistím firmu jinou. Testy by byly opět hrazeny z Vašeho zdravotního   pojištění.  Během čtrnácti dnů Vám pošlu nabídku. Na Vás pak bude, zdali jí využijete.

  Jakékoliv dotazy volejte na školní číslo 731 917 171 v odpoledních hodinách.

  Přeji Vám všem pevné nervy a ještě pevnější zdraví.

Eva Šafáriková

Kdo jsme

Jsme malotřídní škola s rodinnou atmosférou ležící v blízkosti veltrubského lužního lesa. Díky malému počtu dětí ve třídách se jim můžeme individuálně věnovat. Vedeme je k lásce a respektu k přírodě, ke druhým i k sobě samým.

Přestože jsme malotřídní škola (1.-5.), nemáme spojené ročníky.

Maximální péči věnujeme anglickému jazyku, proto začínáme s povinnou výukou již od 1. třídy. Na výuce angličtiny se podílí také rodilý mluvčí. Spolupracujeme s jazykovou školou LEVL v Kolíně. 

Výuku informatiky od 4. ročníku připravujeme již od letošního září. Třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi. Jsme klasická škola, která uplatňuje prvky lesní pedagogiky.

Družina je pro děti otevřená od 6:30 do 16:30 (v případě zájmu ze strany rodičů možno do 17:00). Na zahradě je nové multifunkční hřiště, nový altán na venkovní výuku a keramický ateliér. Rádi sportujeme a pobýváme co nejvíce venku. Nabízíme mnoho zájmových aktivit.

Spolupracujeme se známým psychologem PhDr. Janem Svobodou. Zajišťujeme logopedickou péči. 

Video-prohlídka školy

Jsme součástí těchto projektů

A

Fotogalerie

Facebook školy

Kontaktujte nás se svými dotazy

10 + 9 =