• Zaměření na AJ a ekologii
  • Výuka AJ od 1. třídy
  • Rodilý mluvčí
  • Prvky lesní pedagogiky a Montessori
  • Klasická i Hejného matematika
  • Keramický ateliér
  • 5 samostatných tříd
  • Nové multifunkční hřiště
  • Družina od 6:30 do 17:00

Kdo jsme

Jsme malotřídní škola s rodinnou atmosférou ležící v blízkosti veltrubského lužního lesa. Díky malému počtu dětí ve třídách se jim můžeme individuálně věnovat. Vedeme je k lásce a respektu k přírodě, ke druhým i k sobě samým.

Přestože jsme malotřídní škola (1.-5.), nemáme spojené ročníky.

Maximální péči věnujeme anglickému jazyku, proto začínáme s povinnou výukou již od 1. třídy. Na výuce angličtiny se podílí také rodilý mluvčí. Spolupracujeme s jazykovou školou LEVL v Kolíně.

Výuka informatiky je od loňského roku již od 4. ročníku. Všechny třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi a disponujeme výbavou nejnovějších robotických pomůcek.

Výuka probíhá převážné klasickou formou s prvky lesní pedagogiky v podobě častých pobytů i tematického vyučování v přírodě, neboť k tomu máme vhodné podmínky – škola se nalézá v blízkosti lesa, rybníka, louky i řeky. Výuku čtení realizujeme klasickou slabikotvornou metodou. Letošní prvňáčci se učí číst metodou tzv. splývavého čtení (Sfumato), která je vhodná jako prevence i náprava eventuálních dyslektických problémů. Psát učíme děti vázaně. Matematiku se prvňáčci učí podle metody profesora Hejného.

Nově bychom rádi od školního roku 2023/2024 pod vedením zkušené učitelky a průvodkyně, Mgr. Veroniky Svobodové, zařadili do výuky prvky dle metodiky Marie Montessori a matematiku Hejného metodou.

Družina je pro děti otevřená od 6:30 do 17:00. Na zahradě je nové multifunkční hřiště, nový altán na venkovní výuku a keramický ateliér. Rádi sportujeme a pobýváme co nejvíce venku. Nabízíme mnoho zájmových aktivit. V případě zájmu můžeme zajistit logopedickou péči.

AKTUALITY

Hudební kroužky ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

od září 2023 bude na naší škole vyučována hra na tyto hudební nástroje: klavír/klávesy a zobcová flétna.

Výuka bude vedena formou kroužku. Na konci května budou zveřejněny termíny k přihlášení a podrobnější informace.
Eva Šafáriková

Rozhodnutí o příjetí žáků do 1. ročníku ZŠ Veltruby

Vyrazíme na zámek Kačina

Ve středu 29.3. jedeme na velikonoční výlet na zámek Kačina.

Odjezd: 8:00 od školy

Návrat: 12-12:30 (oběd ve škole)

Cena: 220 Kč

S sebou: 1 až 2 vejce, svačina, pití, pláštěnka, kapesné, teplé oblečení a obutí a dobrá nálada 🙂

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Tímto Vás také zvu na první společnou schůzku s paní učitelkou Svobodovou, která se bude konat 12. ledna.

Vánoční besídka a jarmark

Vánoční stezka

Zveme celou třídu soviček z mateřské školy na vánoční tvořivé dílničky!

Čeká na vás hraní, zpívání, cvičení, ale hlavně tvoření, které si pro vás přichystali paní učitelky a vaši starší kamarádi a budoucí spolužáci.
TĚŠÍME SE NA VÁS v pátek  2. prosince dopoledne.

Těšíme se na Vánoce!

Na adventní období jsme připravili pro naše žáky a jejich rodiče mnoho zajímavých aktivit. Budeme rádi, pokud se některé
z akcí zúčastníte.

Vyhlášení ředitelského volna na pátek 18. listopadu 2022

Vážení rodiče,

na pátek 18. listopadu 2022 vyhlašuji ředitelské volno. Důvodem je úspora elektrické energie celkem za 5 dní.

Děkuji za vstřícnost a pochopení.

Mgr. Eva Šafáriková

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/ 2023

Vážení rodiče,

v přiloženém odkazu naleznete výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Veltruby pro školní rok 2022/ 2023.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, právě byla zahájena rezervace termínu pro zápis do 1. ročníku, který se bude konat 6. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hod v ZŠ Veltruby. Termín si můžete rezervovat v MŠ Veltruby, případně kontaktujte koordinátora zápisu Mgr. Anetu Janovcovou ve všední dny od 14:00 do 16:00. Více informací naleznete v přiloženém odkazu. 

Informace k zápisu

Video-prohlídka školy

Jsme součástí těchto projektů

A

Fotogalerie

Facebook školy

Kontaktujte nás se svými dotazy

14 + 8 =