Zaměstnanci školy

Mgr. Petr Skořepa
ředitel školy
skorepa@zsveltruby.cz

Mgr. Veronika Svobodová
třídní učitelka 1. ročníku
svobodova@zsveltruby.cz

Mgr. Lucie Kubrychtová
třídní učitelka 2. ročníku
kubrychtova@zsveltruby.cz

Mgr. Petra Markantová
třídní učitelka 3.ročníku
markantova@zsveltruby.cz

Mgr. Jana Pánková
třídní učitelka 4. ročníku
pankova@zsveltruby.cz

Mgr. Lada Kroutilová, Dis.
třídní učitelka 5. ročníku
kroutilova@zsveltruby.cz

Mgr. Radka Drahozalová
učitelka hudební výchovy
drahozalova@zsveltruby.cz

Mariam Babiker
rodilá mluvčí ve výuce, kroužek konverzace

Ilona Vacková
asistentka pedagoga
vackova@zsveltruby.cz

Adéla Kárníková
asistentka pedagoga
karnikova@zsveltruby.cz

Petra Kukalová
vychovatelka školní družiny – 1. oddělení
kukalova@zsveltruby.cz

Jitka Poláčková
asistentka pedagoga a vychovatelka školní družíny – 2. oddělení
polackova@zsveltruby.cz

Jitka Honzíčková
provozní pracovnice
honzickova@zsveltruby.cz

Aleš Janovec
provozní pracovník

Jména pedagogů jsou zveřejněna na základě jejich souhlasu.