Zaměstnanci školy

Mgr. Eva Šafáriková
ředitelka školy
třídní učitelka 2. ročníku
safarikova@zsveltruby.cz

Mgr. Aneta Janovcová
třídní učitelka 1. ročníku
janovcova@zsveltruby.cz

Mgr. Jana Pánková
třídní učitelka 3. ročníku
pankova@zsveltruby.cz

Mgr. Lada Kroutilová, Dis.
třídní učitelka 4.ročníku
kroutilova@zsveltruby.cz

Mgr. Petra Markantová
třídní učitelka 5. ročníku
markantova@zsveltruby.cz

Helena Schuler
učitelka AJ a TV ve 2. ročníku, asistentka pedagoga a vychovatelka
schuler@zsveltruby.cz

Mariam Babiker
rodilá mluvčí ve výuce, kroužek konverzace

Mgr. Larisa Nobilisová
asistentka pedagoga
nobilisova@zsveltruby.cz

Ilona Vacková
asistentka pedagoga
vackova@zsveltruby.cz

Klára Kuklová
asistentka pedagoga

Petra Kukalová
vychovatelka školní družiny – 1. oddělení
kukalova@zsveltruby.cz

Jitka Poláčková
vychovatelka školní družíny – 2. oddělení
polackova@zsveltruby.cz

Jitka Honzíčková
provozní pracovnice
honzickova@zsveltruby.cz

Aleš Janovec
provozní pracovník

Jména pedagogů jsou zveřejněna na základě jejich souhlasu.