ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina

Naši školní družinu tvoří dvě oddělení, která se nachází  ve třídách v prvním a druhém patře budovy.

1. oddělení (žáci 1. a 2. ročníku) je umístěno v přízemí v 2. ročníku.

2. oddělení (žáci 3., 4. a 5. ročníku) je umístěno v prvním poschodí v 1. ročníku.

Obě třídy jsou k těmto účelům přizpůsobeny. Herny (zadní části tříd) jsou nově vybaveny
a slouží k odpočinku a hrám dětí.

Převážnou část odpoledne od jara do podzimu tráví děti na školní zahradě a novém multifukčním hřišti.

Ke své činnosti využívá školní družina i další místnosti školy, zejména pak prostornou halu
v prvním patře budovy a tělocvičnu.

Hlavním posláním školní družiny je zajištění výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti žáků školy. Není pokračováním školního vyučování.

Školní družina je v provozu  pouze v době školního vyučování.

Provoz školní družiny je každý den od 6:30 – 7:40 (ranní družina) a po skončení vyučování do 17:00 hod.  Kapacita je 60 žáků.

Úplata za ŠD je stanovena na 650 Kč za pololetí (ranní i odpolední), v případě zájmu pouze o ranní družinu – cena 250 Kč za pololetí.

Pravidla chování žáků ve školní družině se řídí řádem školní družiny (viz. níže). 

Vnitřní řád školní družiny