ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina

Naši školní družinu tvoří dvě oddělení, která se nachází  ve třídách v prvním a druhém patře budovy.

1. oddělení (žáci 1. a 4. ročníku) je umístěno v přízemí v 1. ročníku.

2. oddělení (žáci 2., 3. a 5. ročníku) je umístěno v prvním poschodí ve 2. ročníku.

Obě třídy jsou k těmto účelům přizpůsobeny. Herny (zadní části tříd) jsou nově vybaveny
a slouží k odpočinku a hrám dětí.

Převážnou část odpoledne od jara do podzimu tráví děti na školní zahradě a novém multifukčním hřišti.

Ke své činnosti využívá školní družina i další místnosti školy, zejména pak prostornou halu
v prvním patře budovy a tělocvičnu.

Hlavním posláním školní družiny je zajištění výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti žáků školy. Není pokračováním školního vyučování.

Školní družina je v provozu  pouze v době školního vyučování.

Provoz školní družiny je každý den od 6:30 – 7:40 (ranní družina) a po skončení vyučování do 17:00 hod.  Kapacita je 60 žáků.

Úplata za ŠD je stanovena na 500 Kč za pololetí, ranní družina stojí 200 Kč za pololetí.

Pravidla chování žáků ve školní družině se řídí řádem školní družiny (viz. níže). 

Vnitřní řád školní družiny