ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního roku –  čtvrtek 1.9.2022

Podzimní prázdniny –  středa 26.10 a čtvrtek 27.10.2022

Vánoční prázdniny – pátek 23.12.2020 – pondělí 2.1.2022

Vyučování začne v úterý 3.1.2023

Jednodenní pololetní prázdniny – pátek 3.2.2023

Jarní prázdniny – pondělí 20.2. – neděle 26.2.2023

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 6.4.2023

Hlavní prázdniny – sobota 1.7.2023 – neděle 3.9.2023

Vyučovací hodiny:

1.vyučovací hodina          8:00 – 8:45

2.vyučovací hodina          8:55 – 9:40

3.vyučovací hodina        10:00 – 10:45

4.vyučovací hodina        11:00 – 11:45

5.vyučovací hodina        11:55 – 12:40
12:25 – 13:10

6.vyučovací hodina        13:15 – 14:00

5. vyučovací hodina záleží na tom, kdy jde třída na oběd.