O škole

Název školy:

Základní škola Veltruby, okres Kolín
Školní 44
280 02  Veltruby

Příspěvková organizace  IČO : 75033216
ID datové schránky: w2zmt3k

 

 

Zřizovatel:
Obec Veltruby
Sportovní 239
280 02 Veltruby

www.veltruby.cz

Ředitel školy:
Mgr. Petr Skořepa

Sdružuje:
Základní škola –  IZO : 002174243
Školní družina  – IZO : 113300140

Školská rada je na škole zřízena v počtu 3 členů (zástupce rodičů, zástupce Obce Veltruby, zástupce pedagogického sboru školy)