Informace pro uchazeče

Jak probíhá výuka na naší škole?

Jsme malotřídní škola s rodinnou atmosférou ležící v blízkosti veltrubského lužního lesa. Díky malému počtu dětí ve třídách se jim můžeme individuálně věnovat. Vedeme je k lásce a respektu k přírodě, ke druhým i k sobě samým.

Přestože jsme malotřídní škola (1.-5.), nemáme spojené ročníky.

Maximální péči věnujeme anglickému jazyku, proto začínáme s povinnou výukou již od 1. třídy. Na výuce angličtiny se podílí také rodilý mluvčí. Spolupracujeme s jazykovou školou LEVL v Kolíně.

Výuka informatiky je od loňského roku již od 4. ročníku. Všechny třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi a disponujeme výbavou nejnovějších robotických pomůcek.

Výuka probíhá převážné klasickou formou, škola se nalézá v blízkosti lesa, rybníka, louky i řeky. Výuku čtení realizujeme klasickou slabikotvornou metodou

Družina je pro děti otevřená od 6:30 do 17:00. Na zahradě je nové multifunkční hřiště, nový altán na venkovní výuku a keramický ateliér. Rádi sportujeme a pobýváme co nejvíce venku. Nabízíme mnoho zájmových aktivit. V případě zájmu můžeme zajistit logopedickou péči.

 

Proč právě my?

 • Klidná až rodinná atmosféra
 • Výuka anglického jazyka od 1.ročníku jako povinný předmět
 • Rodilý mluvčí ve výuce
 • Od září 2021 kroužek Aj ve spolupráci s jazykovou školou LEVL
 • Od září 2021 výuka informatiky již od 4. ročníku
 • Družina od 6:30 do 17:00 hod
 • Nově vybudované multifunkční hřiště a venkovní altán
 • Zakládání „jedlé zahrady“
 • Snaha vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • Nízký počet žáků ve třídách
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor
 • Individuální přístup k jednotlivým dětem
 • Výuka bez spojování tříd
 • Okamžité řešení všech případných výchovných i studijních problémů
 • Dlouholeté zkušenosti v práci s integrovanými dětmi
 • Mnohaletá spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Kolíně
 • Možnost logopedické péče 
 • Možnost využití sdíleného psychologa
 • Nově vybavené třídy nábytkem a výškově nastavitelnými lavicemi
 • Nové vybavení interaktivními  tabulemi, IT a robotickými pomůckami
 • Blízkost přírody (les, louka, rybník, zahrada )
 • Množství rozmanitých zájmových činností
 • Každoroční školy v přírodě
 • Plně vybavený keramický ateliér s keramickou pecí
 • Škola po celkové rekonstrukci
 • Dobrá dopravní dostupnost – vlak, autobus