ADRESA

Školní 44, 280 02  Veltruby

Telefon

Telefon – ředitelna:  776 112 849

Mobil ŠD:   606 251 444

E-mail

zs.veltruby@seznam.cz

ID datové schránky: w2zmt3k

Mgr. Petr Skořepa
skorepa@zsveltruby.cz

Mgr. Jana Pánková
pankova@zsveltruby.cz

Mgr. Petra Markantová
markantova@zsveltruby.cz

Mgr. Radka Drahozalová
drahozalova@zsveltruby.cz

Mgr. Veronika Svobodová 

svobodova@zsveltruby.cz                                                                                                                     

Mgr. Lada Kroutilová, Dis.
kroutilova@zsveltruby.cz

Jitka Poláčková
polackova@zsveltruby.cz

Mgr. Lucie Zápotocká
zapotocka@zsveltruby.cz

Petra Kukalová
kukalova@zsveltruby.cz

Jitka Honzíčková
honzickova@zsveltruby.cz

Ilona Vacková 
http://vackova@zsveltruby.cz