ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna přímo
v objektu školy

O stravu našich žáků se starají šikovné paní kuchařky z Mateřské školy ve Veltrubech.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Provoz školní jídelny

Výdejní doba obědů
na ZŠ od 11.30-13.00 hod.

Stravné- výše a jeho platby

ZŠ věková kategorie  

  1. žáci 7-10 let: 31 Kč / oběd
  2. žáci 11-14 let: 34 Kč / oběd
Placení stravného

Pozor – školní obědy se platí na měsíc dopředu!

Obědy musí být zaplaceny nejpozději do 20. v měsíci na následující měsíc.

Placení se provádí

– převodem z účtu na účet ŠJ  27-6287510207/0100

– složenkou kde variabilním symbolem je pořadové číslo strávníka

Přihlášky/odhlášky

Přihlášky ke stravování

Přihlášky na stravování přijímá vedoucí jídelny paní Jana Šrámková

Odhlášky ze stravování

Odhlášení a přihlášení se provádí den předem osobně ve ŠJ nebo telefonicky na:

tel. číslo  321 795 755 (MŠ)

SMS na číslo  777 815 602

nebo v případě potřeby ještě do 7,00 hod. daného dne.

Vyúčtování stravného

Odhlášené obědy se odečítají v dalším měsíci.

Nárok na neodhlášený oběd má dítě jeden den.