Zaměstnanci školy

Mgr. Eva Šafáriková
ředitelka školy, třídní učitelka 5.ročníku
safarikova@zsveltruby.cz

Mgr. Jana Pánková
třídní učitelka 1.ročníku
pankova@zsveltruby.cz

Mgr. Petra Markantová
třídní učitelka 3.ročníku
markantova@zsveltruby.cz

Mgr. Ivana Drahovzalová
třídní učitelka 4.ročníku
drahovzalova@zsveltruby.cz

Mgr. Lada Kroutilová, Dis.
třídní učitelka 2.ročníku
kroutilova@zsveltruby.cz

Mgr. Jaroslava Šormová
učitelka matematiky v 5.ročníku
sormova@zsveltruby.cz

Mgr. Larisa Nobilisová
vychovatelka školní družiny – 2. oddělení
nobilisova@zsveltruby.cz

Petra Kukalová
vychovatelka školní družiny – 1. oddělení
kukalova@zsveltruby.cz

Jitka Honzíčková
asistentka pedagoga
 a provozní pracovnice
honzickova@zsveltruby.cz

Ilona Vacková – asistentka pedagoga
vackova@zsveltruby.cz                                                                                                                                                                                   Jména pedagogů jsou zveřejněna na základě jejich souhlasu.