ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina- 2 oddělení

Naše školní družina se nachází v prvním patře  budovy. Tvoří ji dvě oddělení.

1. oddělení (žáci 1. a 2. ročníku) je umístěno v 1. třídě, která je k těmto účelům přizpůsobena. Herna je nově vybavena 
a slouží k odpočinku
a hrám dětí.

2. oddělení (žáci 3. – 5. ročníku) je umístěno ve třídě, která je k těmto účelům přizpůsobena a nově vybavena.

Ke své činnosti využívá školní družina i jiné místnosti školy, zejména pak prostornou halu v prvním patře budovy, školní pozemek a tělocvičnu.

Hlavním posláním školní družiny je zajištění výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti žáků školy. Není pokračováním školního vyučování.

Školní družina je v provozu  pouze v době školního vyučování.

Provoz školní družiny je každý den od 6:30 – 7:40 (ranní družina) a po skončení vyučování do 16:30 hod.  Kapacita je 60 žáků.

Úplata za ŠD je stanovena na 800,- Kč na  školní rok. Platí se pololetně, tedy 400,-Kč na pololetí. První část úplaty do konce září, druhá část do konce února.

Pravidla chování žáků ve školní družině se řídí řádem školní družiny (viz. níže). 

Vnitřní řád školní družiny