ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního roku –  úterý 1.9.2021

Podzimní prázdniny –  středa 27.10 a pátek 29.10.20201

Vánoční prázdniny – čtvrtek 23.12.2020 – neděle 2.1.2021

Vyučování začne v pondělí 3.1.2022

Jednodenní pololetní prázdniny – pátek 4.2.2022

Jarní prázdniny – 14.2. – 20.2.2022

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 14.4.2022

Hlavní prázdniny – pátek 1.7.2022 – středa 31.8.2022

 

Vyučovací hodiny:

1.vyučovací hodina          8:00 – 8:45

2.vyučovací hodina          8:55 – 9:40

3.vyučovací hodina        10:00 – 10:45

4.vyučovací hodina        11:00 – 11:45

5.vyučovací hodina        11:55 – 12:40
12:25 – 13:10

6.vyučovací hodina        13:15 – 14:00

5. vyučovací hodina záleží na tom, kdy jde třída na oběd.