ADRESA

Školní 44, 280 02  Veltruby

Telefon

Telefon – ředitelna:  731 917 171

Mobil ŠD:   607 776 160

Mgr. Eva Šafáriková
safarikova@zsveltruby.cz

Mgr. Jana Pánková
pankova@zsveltruby.cz

Mgr. Petra Markantová
markantova@zsveltruby.cz

Mgr. Ivana Drahovzalová
drahovzalova@zsveltruby.cz

Mgr. Lada Kroutilová, Dis.
kroutilova@zsveltruby.cz

Mgr. Jaroslava Šormová
sormova@zsveltruby.cz

Mgr. Larisa Nobilisová
nobilisova@zsveltruby.cz

Petra Kukalová
kukalova@zsveltruby.cz

Jitka Honzíčková
honzickova@zsveltruby.cz

Ilona Vacková 
http://vackova@zsveltruby.cz